Przedszkole nr 2 w Poznaniu

W Przedszkolu nr 2 każde dziecko
jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo.
Zapewniamy absolwentom dobry start w szkole.

Witamy na stronie Przedszkola nr2 w Poznaniu!

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym. Dla wielu dzieci oznacza to pierwsze kontakty z dużą grupą. Zmienia się dotychczasowy tryb życia, dziecko wchodzi w nieznane – nowe otoczenie, nowe środowisko.

Wszyscy wiemy, jak ważnym w rozwoju jest etap przedszkolny i jak bardzo przyszłość naszych maluszków – ich sukcesy w szkole i na uczelni, w życiu zawodowym i rodzinnym zależą od tego, co uda nam się wpoić dziecku we wczesnym okresie rozwoju, kiedy jego umysł jest tak bardzo otwarty i chłonny, ciekawy świata i wiedzy.

Jak wiadomo zadania wychowania przedszkolnego wspomagają rozwój i wczesną edukację. Proces uczenia się dzieci odbywa się w różnych sytuacjach i okolicznościach.

Okres przedszkolny ma duży wpływ na kształtowanie się osobowości naszych milusińskich. W tym wieku dzieci są naturalnie aktywne, chłonne i ciekawe, mają skłonność do naśladowania, łatwo przyswajają wiedzę i umiejętności praktyczne, chętnie uczestniczą w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata. W tym czasie rozwija się wyobraźnia i kreatywność a dzięki wnikliwej obserwacji i odpowiednim działaniom można rozwijać talenty lub wspomagać prawidłowy rozwój maluszka indywidualną pracą.

Zapraszamy do Przedszkola nr 2 – placówki publicznej znajdującej się w centrum miasta Poznania na „Starówce”. Korzystamy z budynku przykościelnego parafii p.w. Wszystkich Świętych przy ul. Grobla 1 (wejście od ul. Mostowej). Działamy  w bieżącym roku szkolnym zgodnie z obowiązującymi “Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Przedszkolu nr 2 w Poznaniu”.

Zapewniamy miejsca dla 85  dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 4 oddziałach. Liczebność dzieci w grupach od 15 do 25 dzieci uzależniona jest od wielkości sal.

Traktujemy wychowanków podmiotowo zapewniając im bezpieczne, domowe warunki (przytulne kolorowe sale bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne i zabawki stymulujące rozwój dziecka w każdym wieku i inspirujące do różnych działań, wyremontowane sanitariaty i szatnie, ogród przedszkolny wyposażony w piaskownice i ekologiczne przyrządy do ćwiczeń i zabaw).

Pomagamy rozwijać talenty i sprawności, rozwijamy twórcze myślenie, kształtujemy empatię i umiejętności interpersonalne, wyrównujemy szanse edukacyjne stosując indywidualizację pracy, przygotowujemy do podjęcia nauki w szkole. Oferujemy zajęcia dydaktyczne bogate w nowoczesne metody i formy pracy z dzieckiem.

Skip to content